Dades identificatives

TKE Home Solutions, S.r.l., sucursal a Espanya, és una societat amb CIF W0056443E, i amb domicili social al C/ Haya, 4, 28044 Madrid. A continuació podrà llegir el nostre avís legal.

Accés al web, ús i continguts

TKE Home Solutions, S.r.l., sucursal a Espanya, rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest navegador i no assumeix cap responsabilitat per la infracció que l’usuari pugui cometre d’aquests drets protegits, així com els que incloguin els drets protegits per la Llei:

  • de propietat intel·lectual,
  • sobre la protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
  • de marques,
  • general de publicitat,
  • general per a la defensa dels consumidors i usuaris (estatal o autonòmica),
  • de competència deslleial
  • de condicions generals de contractació, entre d’altres.

Tot el que s’ha exposat anteriorment té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, per la qual cosa TKE Home Solutions, S.r.l., sucursal a Espanya, perseguirà, fins i tot recorrent a les autoritats de l’Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i/o de les persones i entitats amb drets protegits.

La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut del web podrà ser consultat únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre lloc web. TKE Home Solutions, S.r.l., sucursal a Espanya, es reserva el dret de restringir l’accés a la seva xarxa o als seus continguts i pot modificar els termes i condicions d’ús del lloc web en qualsevol moment i sense avís previ. Els navegants/visitants del lloc web són responsables de revisar els continguts d’aquest avís legal per determinar-ne els termes i condicions d’ús.

TKE Home Solutions, S.r.l., sucursal a Espanya, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per TKE Home Solutions, S.r.l., sucursal a Espanya, o no publicada en el seu nom. En especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de TKE Home Solutions, S.r.l., sucursal a Espanya. Així mateix, queda exclosa la responsabilitat pels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics.