Política de privacitat thyssenkrupp Home Solutions

Política de Privacitat: Ens alegrem que estigui interessat en la nostra empresa. La protecció de dades és de vital importància per a la direcció de l’empresa thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. El lloc web de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l., www.cadira-pujaescales.com es pot utilitzar en termes generals sense necessitat d’introduir dades personals. No obstant això, si un interessat vol sol·licitar un servei especial per part de la nostra empresa a través del nostre lloc web, podria ser necessari el tractament de les dades personals.

Si el tractament de les dades personals és necessari, però no hi ha una base jurídica que justifiqui aquest tractament, demanarem per norma general el consentiment de l’interessat.

El tractament de les dades personals, per exemple: nom i cognoms, adreça, correu electrònic o número de telèfon de la persona interessada, sempre es realitza de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i d’acord amb la política de privacitat aplicable específica de cada país d’thyssenkrupp Home Solutions Srl.

Mitjançant aquesta política de privacitat, volem informar el públic sobre la forma, abast i finalitats de les dades personals que obtenim, fem servir i tractem. Així mateix, per mitjà d’aquesta política de privacitat expliquem als interessats els seus drets.

thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. ha aplicat com a responsable del tractament nombroses mesures tècniques i organitzatives per garantir una protecció completa en la mesura del possible de les dades personals tractades a través d’aquest lloc web. No obstant això, les transferències de dades a través d’internet sempre tenen riscos de seguretat, ja que no es pot garantir una protecció absoluta. Per aquest motiu, els interessats tenen la possibilitat de transmetre les seves dades personals per altres vies, per exemple, la telefònica.

Informació bàsica relativa a Protecció de dades de caràcter personal

Responsablethyssenkrupp Home Solutions S.r.l., sucursal a Espanya (en endavant, "thyssenkrupp") C/Haya, 4 4ªplanta, 28044 - Madrid
E-mailinfo.homesolutions.es@thyssenkrupp.com
Finalitats- Atendre les sol·licituds d'informació dels usuaris
- Enviament del butlletí de notícies i promocions de thyssenkrupp
- Dur a terme anàlisi estadística de la pàgina web
Exercici de dretsPodrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament, així com revocar el seu consentiment, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info.homesolutions.es@thyssenkrupp.com. Igualment, podpa presentar una reclamació davant l'Aència Espanyola de Protecció de Dades.
Mes informacióPodeu consultar la nostra política de privacitat en https://www.thyssenkrupp-homesolutions.es/politica-privacidad.html

1. Definicions

La política de privacitat de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. es basa en la terminologia usada en el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. La nostra política de privacitat hauria de ser fàcilment llegible i comprensible per al públic, els nostres clients i socis. Per garantir això, anem a aclarir el significat dels següents termes.

En aquesta política de privacitat, fem servir els següents termes, entre d’altres:

a) Dades personals

Les dades personals són tota informació sobre una persona física identificada o identificable (en endavant, «l’interessat»); Es considera persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com, per exemple, un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.
b) Interessat

L’interessat és cada persona física identificada o identificable les dades personals es tracten per part dels responsables del tractament.
c) Tractament

El tractament és qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.
d) Limitació del tractament

La limitació del tractament és el marcat de les dades de caràcter personal conservats per tal de limitar el seu tractament en el futur.
e) Elaboració de perfils

L’elaboració de perfils és tota forma de tractament automatitzat de dades personals consistent en utilitzar dades personals per avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física.
f) Seudonimización

La seudonimización és el tractament de dades personals de tal manera que ja no es puguin atribuir a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional figuri per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s’atribueixin a una persona física identificada o identificable.
g) Responsable o responsable del tractament

El responsable o el responsable del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament. Si el Dret de la Unió o dels Estats membres determina els fins i mitjans del tractament, el responsable del tractament o els criteris específics per al seu nomenament podrà establir-los el Dret de la Unió o dels estats membres.
h) Encarregat del tractament

L’encarregat del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament.
i) Destinatari

El destinatari és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme al que es comuniquin dades personals, es tracti o no d’un tercer. No obstant això, no es consideraran destinataris les autoritats públiques que puguin rebre dades personals en el marc d’una investigació concreta de conformitat amb el Dret de la Unió o dels estats membres.
j) Tercer

Un tercer és una persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l’interessat, del responsable del tractament, de l’encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades personals sota l’autoritat directa del responsable o l’encarregat.

k) Consentiment

El consentiment és tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l’interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen.

2. Nom i adreça del responsable del tractament.

El responsable d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, altres lleis de protecció de dades vigents en els Estats membres de la Unió Europea i altres polítiques relacionades amb la protecció de dades és:

thyssenkrupp Home Solutions S.r.l., sucursal a Espanya

c / Haia, 4 4ªplanta

28044 – Madrid

Espanya

Tel .: +34 91.492 22 92

Correu electrònic: info.homesolutions.es@thyssenkrupp.com

Lloc web: https://www.thyssenkrupp-homesolutions.es

3. Nom i adreça del delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades del responsable del tractament és:

Delia Tozzini

thyssenkrupp Home Solutions S.r.l.

Via Stanislao Cannizzaro, 2, 56121 Pisa

Itàlia

Tel .: +39 050 955503

Correu electrònic: dataprivacy.homesolutions@thyssenkrupp.com

Lloc web: https://www.thyssenkrupp-homesolutions.it

Els interessats poden posar-se en contacte directament amb el nostre delegat de protecció de dades en cas de preguntes o suggeriments.

4. Destinataris

Dins thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. i del Grup thyssenkrupp, només tindran accés a les dades aquells llocs que els necessitin per poder prestar els serveis de thyssenkrupp Home Solutions. En el cas d’aquelles sol·licituds d’informació relacionades amb productes o ubicacions que siguin gestionades per thyssenkrupp Elevadors, les seves dades podran ser cedides perquè siguin gestionats i poder-los oferir així el servei pel ens havien contactat. Per tant, per a la tramitació de la seva sol·licitud, les seves dades de contacte seran comunicats a thyssenkrupp Elevadors amb la finalitat de contactar amb vostè i oferir-li la informació sol·licitada sobre productes i serveis de thyssenkrupp no ​​comercialitzats per thyssenkrupp Home Solutions.

Les dades dels clients i usuaris només es transmetran als subcontractistes perquè puguin muntar i instal·lar els productes en les instal·lacions dels usuaris. Els nostres subcontractistes estan obligats per contracte a complir les exigències legals de privacitat i a mantenir la confidencialitat.

Les dades d’interessats, clients i usuaris es transmetran a altres proveïdors de serveis que treballin amb Home Solutions N.V., per exemple, en els següents àmbits:

serveis informàtics;
logística;
serveis d’impressió;
arxivat;
correus i telecomunicacions, assessorament, assessoria legal, control i consultoria;
compliment normatiu i protecció de dades;
vendes,
i comunicació i atenció al client.
Aquests proveïdors de serveis estan obligats per contracte a complir les exigències legals de privacitat i a mantenir la confidencialitat.

En determinades circumstàncies, es transmetran les dades a agències creditícies com ara Schufa o Boniversum. Trobareu més informació sobre el tractament de les dades per part d’aquestes agències creditícies en les seves respectives polítiques de privacitat.

5. Cookies

Les pàgines web de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. usen cookies. Les cookies són arxius de text que es dipositen i es guarden a l’ordinador mitjançant el navegador d’Internet.

Moltes pàgines web i servidors fan servir galetes. Moltes galetes contenen el que s’anomena una ID de galeta. Una identificador de galeta és un identificador inequívoc de la galeta. Es compon d’una seqüència de caràcters a través de la qual les pàgines web i els servidors es poden vincular amb el navegador en què s’ha guardat la galeta. Això permet a les pàgines web visitades i als servidors diferenciar el navegador de l’interessat d’altres navegadors. El navegador es pot tornar a reconèixer i identificar gràcies a la ID de galeta.

Mitjançant l’ús de cookies, thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. pot oferir als usuaris del lloc web serveis més accessibles del que seria possible sense l’ús de les cookies.

Mitjançant una galeta, es poden optimitzar la informació i les ofertes del nostre lloc web de conformitat amb l’usuari. Les cookies ens permeten, com ja s’ha esmentat, reconèixer de nou als usuaris del nostre lloc web. Mitjançant aquest reconeixement, es pretén facilitar l’ús de la web als usuaris. L’usuari d’un lloc web que usi galetes no té, per exemple, que introduir les seves dades d’accés de nou quan el torni a visitar perquè el lloc web i la galeta emmagatzemada en el sistema informàtic de l’usuari s’encarreguen d’això. Un altre exemple és la galeta de la cistella o carret de la compra d’una botiga online. La botiga online registra els articles que el client ha dipositat a la cistella o carret de la compra mitjançant una galeta.

L’interessat pot impedir en qualsevol moment l’ús de galetes per part del nostre lloc web a la configuració del seu navegador i d’aquesta manera oposar-se a l’ús de cookies de forma permanent. Així mateix, les galetes ja guardades poden esborrar-se en qualsevol moment a través del navegador o mitjançant un altre programa. Això és possible en tots els navegadors habituals. Si l’interessat desactiva l’ús de cookies al navegador d’Internet, podria ser que no pogués utilitzar totes les funcions del nostre lloc web.

6. Obtenció d’informació i dades generals

El lloc web de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. obté en cada visita del lloc web per part d’un interessat o mitjançant un sistema automatitzat una sèrie de dades i informació generals. Aquestes dades i informació generals es guarden en els arxius de registre del servidor. Es poden obtenir les següents dades: (1) tipus i versió del navegador usat; (2) sistema operatiu del dispositiu que accedeix al lloc web; (2) el lloc web des del qual el dispositiu ha accedit al nostre lloc web (el que s’anomena procedència); (4) les subpáginas per les quals es navega al nostre lloc web mitjançant el dispositiu d’accés; (5) la data i l’hora de l’accés al nostre lloc web; (6) l’adreça IP; (7) el proveïdor de serveis d’internet del dispositiu d’accés, i (8) altres dades i informació similar que serveixin per garantir la seguretat en cas d’atacs als nostres sistemes informàtics.

Amb l’ús d’aquestes dades i informació generals thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. no extreu cap conclusió sobre l’interessat. Aquesta informació es fa servir principalment per a (1) subministrar correctament els continguts del nostre lloc web; (2) optimitzar el contingut del nostre lloc web i la publicitat del mateix; (3) garantir la funcionalitat permanent dels nostres sistemes informàtics i de la tecnologia de la nostra pàgina web, i (4) per facilitar la informació necessària per a un processament penal a les autoritats policials en el cas d’un ciberatac. Aquestes dades i informació obtinguts de manera anònima s’analitzen d’una banda de forma estadística i, de l’altra, amb l’objectiu d’augmentar la protecció i seguretat de les dades en la nostra empresa per poder garantir en última instància un nivell de protecció adequat per a les dades personals que tractem. Les dades anònims dels arxius de registre del servidor es separen de les dades personals facilitades per l’interessat.

7. Subscripció al nostre butlletí de notícies

Al lloc web de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l., se li ofereix als usuaris la possibilitat de subscriure al butlletí de notícies de la nostra empresa. Les dades personals que es transmeten al responsable del tractament en sol·licitar el butlletí de notícies procedeixen del formulari usat per a això.

thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. informa regularment mitjançant un butlletí de notícies de les ofertes de l’empresa als seus clients i socis. L’interessat només podrà rebre el butlletí de notícies de la nostra empresa si (1) disposa d’una adreça de correu electrònica vàlida i (2) si ens ha facilitat les seves dades per rebre més informació (3) s’ha subscrit a l’enviament del butlletí de notícies . Per motius legals, la primera vegada que l’interessat introdueixi el seu correu electrònic per a subscriure a l’enviament del butlletí de notícies, se li enviarà un correu de confirmació com a part d’un procediment de doble confirmació per motius legals. Aquest correu de confirmació serveix per comprovar si el titular de la direcció de correu electrònic ha autoritzat la recepció del butlletí de notícies en qualitat d’interessat.

A l’subscriure al butlletí de notícies, guardem a més l’adreça IP assignada pel proveïdor de serveis d’internet del sistema informàtic usat per l’interessat en el moment de la subscripció a més de la data i l’hora de la subscripció. L’obtenció d’aquestes dades és necessària per poder identificar un mal ús de l’adreça de correu electrònic de l’interessat més endavant i serveix, per tant, com a protecció legal per al responsable del tractament.

Les dades personals obtingudes a subscriure al butlletí de notícies s’usen exclusivament per a l’enviament del nostre butlletí de notícies. Així mateix, els subscriptors del butlletí de notícies poden rebre informació per correu electrònic si és necessari per al funcionament del servei del butlletí de notícies o per a una subscripció relacionada com seria el cas de si es produeixen canvis en l’oferta del butlletí de notícies o es modifiquen les circumstàncies tècniques. No es transmeten a tercers les dades obtingudes per al servei del butlletí de notícies. L’interessat pot donar-se de baixa en qualsevol moment del nostre butlletí de notícies. El consentiment sobre l’emmagatzematge de dades personals que l’interessat ens ha donat per a l’enviament del butlletí de notícies pot revocar en qualsevol moment. A cada butlletí de notícies, apareix un enllaç per revocar el consentiment. Així mateix, té la possibilitat de donar-se de baixa del butlletí de notícies en qualsevol moment des del lloc web del responsable del tractament o comunicar d’una altra manera al responsable del tractament.

8. Registre al nostre lloc web

L’interessat té la possibilitat de registrar-se al lloc web del responsable del tractament mitjançant la introducció de dades personals. Les dades personals que es transmeten al responsable del tractament procedeixen del formulari corresponent que s’usa per al registre. Les dades personals facilitades per l’interessat s’obtenen i s’emmagatzemen exclusivament per a ús intern del responsable del tractament i per als seus propis fins. El responsable del tractament podrà transmetre les dades personals a un o diversos encarregats del tractament, per exemple, a un servei de missatgeria que farà servir les dades personals només per a l’ús intern que li hagi atribuït el responsable del tractament.

Mitjançant el registre al lloc web del responsable del tractament, es guarden, al seu torn, l’adreça IP assignada per un proveïdor de serveis d’internet a l’interessat, la data i l’hora del registre. L’emmagatzematge d’aquestes dades es realitza a la llum de poder evitar un mal ús dels nostres serveis a més de que aquestes dades poden servir, en cas necessari, per aclarir un delicte comès. En aquest sentit, l’emmagatzematge d’aquestes dades cal com a protecció per al responsable del tractament. Per norma general, no es transmeten aquestes dades personals llevat que hi hagi una obligació legal per a aquesta transmissió o es requereixi per a un processament penal.

El registre de l’interessat mitjançant la introducció voluntària de dades personals serveix al responsable del tractament per poder oferir a l’interessat continguts o serveis que per la pròpia naturalesa de l’assumpte només es poden oferir als usuaris registrats. Els usuaris registrats tenen la possibilitat de modificar les dades personals introduïdes al registre en qualsevol moment o a demanar al responsable del tractament que els suprimeixi completament de la base de dades.

El responsable del tractament ha d’informar a l’interessat, a petició del mateix, en qualsevol moment sobre les dades personals que té guardats sobre l’interessat. Així mateix, l’interessat podrà demanar al responsable del tractament que corregeixi o suprimeixi les seves dades personals llevat que això incompleix una obligació legal de retenció. Referent a això, el delegat de protecció de dades que apareix en aquesta política de privacitat i el conjunt d’empleats del responsable del tractament estaran a disposició de l’interessat.

9. Seguiment del butlletí de notícies

El butlletí de notícies de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. conté les trucades balises web. Una balisa web és un gràfic en miniatura que s’incrusta en certs correus electrònics que s’envien en format HTML per permetre que es registrin i s’analitzin els arxius de registre. D’aquesta manera, es pot realitzar una anàlisi estadística de l’èxit o fracàs d’una campanya de màrqueting en línia. Mitjançant la balisa web incrustada, thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. pot reconèixer si i quan una persona interessada ha obert un correu electrònic i en quins enllaços del correu electrònic ha fet clic.

El responsable del tractament guarda i analitza les dades personals obtingudes mitjançant una balisa web continguda en un butlletí de notícies per optimitzar l’enviament del butlletí de notícies i per adaptar el seu contingut en el futur millor als interessos de l’interessat. Aquestes dades personals no es transmeten a tercers. Els interessats tenen dret a revocar el consentiment que han donat per això per separat mitjançant el procediment de doble confirmació. Després de la revocació del consentiment, el responsable del tractament suprimirà les dades personals. thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. considera donar-se de baixa de l’enviament del butlletí de notícies automàticament com una revocació.

10. Possibilitat de contacte a través del lloc web

El lloc web de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. conté, a causa de requisits normatius, dades que permeten el contacte electrònic i ràpid amb la nostra empresa així com una comunicació directa amb nosaltres, el que inclou, així mateix, una direcció general de correu electrònic. Si un interessat es posa en contacte per correu electrònic o mitjançant un formulari de contacte amb el responsable del tractament, les dades personals comunicades per l’interessat es guardaran automàticament. Les dades personals comunicades de forma voluntària per part de l’interessat al responsable del tractament es guarden per a fins de tramitació o contacte amb l’interessat. Aquestes dades personals no es transmeten a tercers.

11. Supressió i bloqueig rutinari de dades personals

El responsable del tractament tracta i guarda les dades personals de l’interessat només durant el temps que sigui necessari per a complir els fins pels que guarda les dades o en la mesura que ho exigeixin els organismes reguladors europeus o altres organismes reguladors en els reglaments, lleis o altres normatives a què estigui subjecte el responsable del tractament. Si la finalitat pel qual s’han guardat les dades deixa de tenir sentit o si s’extingeix el termini de retenció indicat pels organismes reguladors europeus o altres organismes competents, les dades personals se suprimiran de forma rutinària i en conformitat amb la normativa aplicable.

12. Drets de l’interessat

a) Dret de confirmació

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen de conformitat amb el RGPD. Si l’interessat vol exercir aquest dret de confirmació, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el nostre delegat de protecció de dades o amb un altre empleat del responsable del tractament.

b) Dret d’informació

L’interessat té dret a rebre informació gratuïta per part del responsable del tractament sobre les dades personals guardats que li incumbeixin i a obtenir una còpia d’aquesta informació de conformitat amb el RGPD. Així mateix, el RGPD garanteix que l’interessat se li proporcioni la següent informació: les finalitats del tractament; les categories de les dades personals que es tracten; els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s’han de comunicar les dades personals, en particular destinataris en tercers països o organitzacions internacionals; si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini; l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament; el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control; quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen; l’existència de decisions automatitzes, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l’article 22, apartats 1 i 4 de l’RGPD, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat. Així mateix, l’interessat té dret a la informació si les dades personals es transfereixen a un tercer país o a una organització internacional. Si aquest és el cas, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades relatives a la transferència. Si l’interessat vol exercir aquest dret d’informació, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el nostre delegat de protecció de dades o amb un altre empleat del responsable del tractament.

c) Dret de rectificació

L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin de conformitat amb el RGPD. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional. Si l’interessat vol exercir aquest dret de rectificació, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el nostre delegat de protecció de dades o amb un altre empleat del responsable del tractament.

d) Dret de supressió ( «el dret a l’oblit»)

De conformitat amb el RGPD, l’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies següents i sempre i quan el tractament no sigui necessari: les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera; l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a) de l’RGPD i aquest no es basi en un altre fonament jurídic; l’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 1 de l’RGPD i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 2 de l’RGPD; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament; les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l’article 8, apartat 1 de l’RGPD. Si es compleix alguna de les circumstàncies anteriors i un interessat vol que se suprimeixin les dades personals guardats per thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. que li incumbeixin, pot posar-se en contacte en qualsevol moment al respecte amb el nostre delegat de protecció de dades o amb un altre empleat del responsable del tractament. El delegat de protecció de dades de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. o un altre empleat s’ocuparan que es respongui a la sol·licitud de supressió sense dilació. Quan thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. hagi fet públiques les dades personals i la nostra empresa, en qualitat de responsable estigui obligada, en virtut del que disposa l’art. 17, apartat 1 de l’RGPD a suprimir aquestes dades, thyssenkrupp Home Solutions Srl, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables, incloses mesures tècniques, amb vista a informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica dels mateixos. El delegat de protecció de dades de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. o un altre empleat s’ocuparan de fer el que sigui necessari en cada cas.

e) Dret a la limitació del tractament

De conformitat amb el RGPD, l’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents: l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos; el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1 de l’RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. Si es compleix alguna de les circumstàncies anteriors i un interessat vol que es limiti el tractament de les dades personals guardats per thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. que li incumbeixin, pot posar-se en contacte en qualsevol moment al respecte amb el nostre delegat de protecció de dades o amb un altre empleat del responsable del tractament. El delegat de protecció de dades de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. o un altre empleat s’ocuparan de la limitació del tractament.

f) Dret a la portabilitat de les dades

De conformitat amb el RGPD, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Així mateix, té dret a transmetre a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se’ls hagués facilitat, quan el tractament estigui basat en el consentiment d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD o l’article 9 , apartat 2, lletra a) de l’RGPD o en un contracte d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD, i el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats sempre que el tractament no sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Així mateix, l’interessat, a l’exercir el dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’article 20, apartat 1 de l’RGPD, té dret que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible i mentre no s’afecti negativament als drets i llibertats altres. Si l’interessat vol exercir el dret a la portabilitat de les dades, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el delegat de protecció de dades de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. o amb un altre empleat del responsable del tractament.

g) Dret d’oposició

De conformitat amb el RGPD, l’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en el que disposa l’article 6, apartat 1, lletres i ) of) de l’RGPD. Això inclou també l’elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions. thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. deixarà de tractar les dades personals en cas d’oposició, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan el tractament de dades personals tingui per objecte la màrqueting directa, l’interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb l’esmentada màrqueting. Quan l’interessat s’oposi al tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per aquests fins per part de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. Així mateix, quan les dades personals es tractin amb fins d’investigació científica o històrica o fins estadístiques de conformitat amb l’article 89, apartat 1, l’interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concerneixin, llevat que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic. Si l’interessat vol exercir el dret d’oposició, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el delegat de protecció de dades de thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. o amb un altre empleat del responsable del tractament. En el context de la utilització de serveis de la societat de la informació, i no obstant el que disposa la Directiva 2002/58 / CE, l’interessat podrà exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquin especificacions tècniques.

h) Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

De conformitat amb el RGPD, tot interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o li afecti significativament de manera similar tret que (1) la decisió sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable del tractament; o (2) estigui autoritzada pel Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament i que estableixi així mateix mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l’interessat, o (3) es basi en el consentiment explícit de l’interessat. Si la decisió és (1) necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable del tractament o (2) es basa en el consentiment explícit de l’interessat, thyssenkrupp Home Solutions S.r.l. adoptarà les mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l’interessat, com a mínim el dret a obtenir intervenció humana per part del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió. Si l’interessat vol exercir aquest dret relacionat amb les decisions individuals automatitzades, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el nostre delegat de protecció de dades o amb un altre empleat del responsable del tractament.,

i) Dret de revocació del consentiment pel que fa a la protecció de dades

De conformitat amb el RGPD, l’interessat tindrà dret a retirar en qualsevol moment el seu consentiment per al tractament de les dades personals. Si l’interessat vol exercir aquest dret de revocació del consentiment, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el nostre delegat de protecció de dades o amb un altre empleat del responsable del tractament.

13. Protecció de dades en el cas de sol·licituds d’ocupació i en el procés de contractació.

El responsable del tractament obté i tracta dades personals dels candidats a llocs de treball per poder dur a terme el procés de contractació. El tractament es pot dur a terme per mitjans electrònics. Aquest és el cas en particular si un candidat envia la documentació corresponent per mitjans electrònics, per exemple, per correu electrònic o mitjançant el formulari que apareix al lloc web al responsable del tractament. Si el responsable del tractament contracta al candidat, es guardaran les dades enviades per al procés de contractació de conformitat amb la llei. Si el responsable del tractament no contracta al candidat, la documentació d’aquest es suprimirà un any després que l’informin que no ha estat elegit per al lloc sempre que aquesta supressió no incompleixi cap altre interès legítim del responsable del tractament. Durant aquest període podrà passar a formar part d’altres processos de selecció que es realitzin a l’empresa d’acord al seu perfil.

14. Disposicions en matèria de protecció de dades per a l’ús de Adroll

El responsable del tractament ha integrat components de l’empresa AdRoll en aquest lloc web.

1. Sobre els serveis del grup AdRoll.

El Grup AdRoll ofereix serveis específics de publicitat i màrqueting per a thyssenkrupp ( “Anunciant”). La companyia és AdRoll, 1556 Shrader Street

San Francisco, CA 94117 (USA)

Els nostres productes ajuden a mostrar els anuncis dels nostres clients a les persones que probablement els trobin més interessants. El nostre objectiu és fer que la publicitat sigui més útil i rellevant per als consumidors en mostrar anuncis que estan millor relacionats als seus interessos específics. I vam mostrar aquests anuncis en llocs web que depenen dels ingressos publicitaris per recolzar el contingut que consumim cada dia, sovint de forma gratuïta.

Per fer això, quan visita un lloc web o una aplicació mòbil gestionada per un Anunciant (conjuntament “Propietats digitals”) o li oferim un anunci en nom d’un Anunciant en el lloc d’un tercer, podem recopilar alguns o tots les dades descrites en aquesta Declaració de privadesa. La nostra plataforma utilitza aquesta informació, així com altres dades que es descriuen a continuació, per ajudar els Anunciants a proporcionar-li els anuncis que són més rellevants per a vostè.

2. Quines dades recopilen

Recopilem les següents categories d’informació per als fins que s’expliquen a continuació.

Activitat a les Propietats digitals dels Anunciants: Aquestes són dades sobre la seva activitat de navegació en el lloc web o l’aplicació de l’anunciant. Per exemple, quines pàgines va visitar i quan, en quins elements es va fer clic a una pàgina, quant temps es va emprar en una pàgina, si va descarregar una nota tècnica d’un lloc web d’empresa a empresa, quins elements col·locar a la cistella de compres en línia, quins productes es van comprar i quant es va pagar.

Informació del dispositiu i el navegador: Aquesta és informació tècnica sobre el dispositiu o navegador que vostè utilitza per accedir al lloc web de l’anunciant. Per exemple, l’adreça IP del dispositiu, les dades de la cadena de cookies, el sistema operatiu i (en el cas dels dispositius mòbils) el tipus de dispositiu i l’identificador únic del seu dispositiu mòbil, com l’IDFA d’Apple o la identificació de publicitat d’Android.

Dades d’anuncis: Aquestes són dades sobre els anuncis en línia que li hem ofert (o intentat oferir-). Inclou aspectes com quantes vegades se li ha ofert un anunci, en quina pàgina aparèixer l’anunci i si vostè ha fet clic o interactuat amb l’anunci. Dades de Col·laboradors publicitaris: Aquestes són dades que rebem legalment d’altres empreses de publicitat digital amb què treballem ( “Colaboradorespublicitarios”) per ajudar-nos a enviar-li anuncis i reconèixer en tots els navegadors i dispositius. Això pot incloure identificadors d’anunciants seudonimizados (és a dir, identificadors que ajuden a identificar el vostre navegador o dispositiu, però no l’identifiquen directament com a persona) que alguns anunciants o altres Plataformes publicitàries de tercers trien compartir amb nosaltres, per exemple, el seu “ID de client “amb un anunciant, un identificador (com una galeta) associat a una versió hash de la seva adreça de correu electrònic, o dades demogràfiques com el rang d’edat. Podem treballar amb els nostres Anunciants i Col·laboradors publicitaris per sincronitzar els seus identificadors únics i anònims amb els nostres, per permetre’ns reconèixer amb major precisió un navegador o dispositiu únic en particular i els interessos publicitaris associats a ell.

Correu electrònic d’Anunciants: Alguns Anunciants trien compartir adreces de correu electrònic reals dels seus clients amb nosaltres, perquè (amb l’ajuda dels Col·laboradors publicitaris) puguem ajudar a l’anunciant a publicar anuncis específics per als clients. Per exemple, si li ha donat a ACME Soccer Ball Co la seva adreça de correu electrònic, a través del nostre servei, ACME Soccer Ball Co pot enviar-li un correu electrònic promocional d’un pilota de futbol que va mirar però no va comprar. De la mateixa manera, si va proporcionar el seu correu electrònic a un lloc web de programari quan va descarregar una nota tècnica, a través dels nostres serveis, l’empresa de programari pot enviar-li un correu electrònic de seguiment que li ofereix més informació sobre els productes o serveis de la empresa de programari. Utilitzem correus electrònics validats proporcionats pels Anunciants només per tal d’ajudar a aquest anunciant en particular amb els seus propis esforços de publicitat i, en alguns casos, perquè puguem notificar les dades de rendiment al CRM / sistema de notificació de l’anunciant. – no compartim adreces de correu electrònic amb tercers per a les seves finalitats publicitàries.

Adreces de correu hash: si un Anunciant ho permet, podem recopilar versions hash dels correus electrònics que s’introdueixen en el lloc de l’anunciant. Hashing és una “funció unidireccional” que seudonimiza de forma eficaç adreces de correu electrònic. Per exemple, quan joe_the_cat@adroll.com s’executa a través d’una funció de hash típica, es converteix en la següent cadena de codi: 0F0B7B1A1A7E8BDBBC6AA545F8CCD6F83671B32479271BFCB6CC8498912058D5.

Donem aquest pas per seudonimizar / codificar dades i protegir les adreces de correu electrònic, alhora que podem fer servir un identificador per connectar millor els dispositius i navegadors. A continuació, descrivim com això ens ajuda a oferir millor els nostres serveis en “Com utilitzem les dades que recollim”.

3. Com s’utilitzen les dades que es recopilen

Utilitzem aquesta informació per ajudar als nostres Anunciants a identificar i oferir-li els anuncis que són més rellevants per a vostè. També utilitzem aquesta informació per executar i millorar els nostres serveis, inclosa la millora dels punts de dades que nosaltres o els nostres col·laboradors publicitaris tenim sobre un usuari, navegador o dispositiu en particular per oferir-li els anuncis més rellevants i, al seu torn, millorar el rendiment de les campanyes publicitàries de l’anunciant. Específicament, utilitzem aquesta informació per:

“Targeting”: Seleccionar anuncis que siguin més rellevants per a vostè en funció dels interessos prèviament associats amb el dispositiu i l’hora del dia en què podria estar més interessat en veure aquests anuncis específics. Per exemple, podem mostrar anuncis del seu lloc de compres favorit (o llocs similars que creiem que li poden agradar) durant el dinar o les hores de viatge a la feina.

Límit de freqüència: Assegurar-nos que no vegi el mateix anunci massa vegades.

Seqüenciat: Si rep una seqüència d’anuncis, assegurar-nos que li mostrem l’anunci correcte en la seqüència.

Coincidència entre dispositius: Identificar tots els dispositius que puguin estar associats amb vostè perquè els anuncis es puguin dirigir, limitar i seqüenciar en aquests dispositius. Per exemple, la coincidència entre dispositius ens ajuda a NO mostrar anuncis de les sabatilles que estava mirant al seu telèfon, però que ja va comprar en la seva tauleta. En lloc d’això, tractarem de mostrar anuncis per a un proper triatló en què pugui utilitzar aquestes sabatilles. També ens ajuda a relacionar els dispositius perquè puguem respectar les seves opcions d’exclusió en tots els dispositius que sabem que estan connectats a la galeta d’exclusió.

Reconeixement: supervisar quan, on i a quin preu oferim certs anuncis en nom d’un Anunciant perquè puguem mesurar la nostra influència en el resultat de màrqueting de les campanyes de l’anunciant i la seva estratègia de màrqueting en general.

Notificació: Brindar als Anunciants informació sobre el rendiment dels anuncis i obtenir informació sobre els seus clients. La notificació pot incloure mètriques publicitàries, com impressions, clics i conversions (però, el Anunciant pot definir una “conversió”, per exemple, una venda o una descàrrega d’una nota tècnica). Pel que fa a les dades de galetes específiques, limitem la notificació a l’activitat de les cookies al lloc web específic de l’Anunciant i quins anuncis es van mostrar si hi va haver interacció amb aquests anuncis.

Les dades es notifiquen en conjunt per a la campanya i, de vegades, en el nivell de cookies. Per a alguns clients, les mètriques d’anuncis es notifiquen en el nivell de domini del nivell de contacte. Per a alguns clients, les mètriques d’anuncis, com impressions, clics, conversions, etc. s’agreguen en el nivell de domini (el domini que representa l’empresa / compte al qual l’Anunciant voleu dirigir) i en el nivell de contacte (l’individu a qui està sent dirigit l’anunci) representat per una adreça de correu electrònic que va ser proporcionada inicialment pel Anunciant.

Vostè pot consultar en detall tota la seva política de privacitat en la següent adreça web: https://www.adrollgroup.com/es-ES/privacy

15. Disposicions en matèria de protecció de dades per a l’ús de Facebook

El responsable del tractament ha integrat components de l’empresa Facebook en aquest lloc web. Facebook és una xarxa social.

Una xarxa social és un punt de trobada social a internet, una comunitat online, que permet als seus usuaris per norma general comunicar-se entre si i interactuar en un espai virtual. Una xarxa social pot servir com a plataforma per a intercanviar opinions i experiències o facilitar informació personal o corporativa. Facebook permet als usuaris de la xarxa social, entre d’altres, crear un perfil privat, publicar fotos i relacionar-se mitjançant sol·licituds d’amistat.

L’operador de Facebook és Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, 94025, Califòrnia, EE. UU. El responsable del tractament de dades personals si l’interessat viu fora dels EUA o el Canadà és Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda.

En visitar cada pàgina d’aquest lloc web operades pel responsable del tractament i en què aparegui algun component de Facebook (complements de Facebook), el navegador d’internet del sistema informàtic de l’interessat farà que es descarregui una representació del corresponent component de Facebook de forma automàtica mitjançant el respectiu complement de Facebook. Podeu veure un resum general dels complements de Facebook a https://developers.facebook.com/docs/plugins. En el marc d’aquest procediment tècnic, Facebook rep informació sobre què subpàgines del nostre lloc web visita l’interessat.

Si l’interessat està connectat a Facebook al mateix temps, Facebook reconeix les subpáginas del nostre lloc web que ha visitat l’interessat cada vegada que l’interessat visita el nostre lloc web i mentre es troba en el nostre lloc web. Aquesta informació es recull a través dels components de Facebook i es relaciona a través de Facebook amb el compte de Facebook corresponent de l’interessat. Si l’interessat prem un dels botons de Facebook integrats en el nostre lloc web, per exemple, el botó de «M’agrada» o introdueix un comentari, Facebook relaciona aquesta informació amb el compte d’usuari personal de Facebook de l’interessat i guarda aquestes dades personals .

Facebook rep la informació que l’interessat ha visitat el nostre lloc web a través dels components de Facebook si l’interessat està connectat a Facebook a la vegada que visita el nostre lloc web. Això passa independentment de si l’interessat ha fet clic o no en els components de Facebook.

Si l’interessat no vol que es transmeti aquesta informació a Facebook, pot impedir si abans de visitar la nostra pàgina tanca la sessió de Facebook. Si vol més informació sobre l’obtenció, tractament i ús de les dades personals per part de Facebook, consulteu la seva política de privacitat aquí: https://www.facebook.com/privacy/. Així mateix, aquí s’explica les opcions de configuració que ofereix Facebook per protegir la privacitat de la persona interessada. A més, hi ha diverses aplicacions que permeten bloquejar la transmissió de dades a Facebook, per exemple, el bloquejador de Facebook del proveïdor Webgraph, a la qual pot accedir des d’aquí: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. L’interessat pot fer servir aquestes aplicacions per evitar la transmissió de dades a Facebook.

16. Disposiciones en materia de protección de datos para el uso de Google Analytics

El responsable del tractament ha integrat el component de Google Analytics (amb la funció d’anonimització) en aquest lloc web. Google Analytics és un servei d’anàlisi web. L’anàlisi web és l’obtenció, recopilació i anàlisi de dades sobre el comportament dels visitants de llocs web. Un servei d’anàlisi web obté, entre d’altres, dades sobre des de quin lloc web ha arribat l’interessat al lloc web corresponent (al que se li crida procedència), a què subpàgines s’ha accedit dins el lloc web o amb quina freqüència i durant quant de temps s’ha vist una subpágina. Un servei d’anàlisi web s’usa, principalment, per optimitzar un lloc web i per analitzar la relació cost-benefici de la publicitat a internet.

L’operador del component de Google Analytics és Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043, Califòrnia, EE. UU.

El responsable del tractament fa servir el complement «_gat._anonymizeIp» per a l’anàlisi web a través de Google Analytics. Mitjançant aquest complement, Google escurça i anonimiza l’adreça IP de la connexió a internet de l’interessat si l’accés al nostre lloc web es realitza des d’un Estat membre de la Unió Europea o des d’un altre país que sigui part contractant de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu.

El component de Google Analytics serveix per analitzar l’afluència de visitants del nostre lloc web. Google utilitza les dades obtingudes, entre d’altres, per analitzar l’ús del nostre lloc web, per realitzar informes en línia que mostrin les activitats del nostre lloc web, i per prestar altres serveis relacionats amb l’ús del nostre lloc web.

Google Analytics instal·la una galeta en el sistema informàtic de l’interessat. Més amunt ja hem explicat el que són les galetes. Amb la instal·lació de la galeta, Google pot analitzar l’ús del nostre lloc web. En visitar cada pàgina d’aquest lloc web operades pel responsable del tractament i en què aparegui algun component de Google Analytics, el navegador d’internet del sistema informàtic de l’interessat farà que es transmetin dades a Google per la seva anàlisi de forma automàtica mitjançant el respectiu component de Google Analytics. En el marc d’aquest procediment tècnic, Google rep informació sobre dades personals com l’adreça IP de l’interessat que serveix a Google, entre d’altres, per conèixer l’origen del visitant i els clics i, posteriorment, per a la liquidació de comissions.

Mitjançant la galeta, es guarden dades personals com, per exemple, la data i hora de la visita, el lloc des del qual es visita i la freqüència de les visites del nostre lloc web per part d’un interessat. A cada visita del nostre lloc web, es transmeten aquestes dades personals, inclosa l’adreça IP de la connexió a internet usada per l’interessat, a Google als Estats Units d’Amèrica. Google guarda aquestes dades personals en EE. UU. Google transmet aquestes dades personals obtingudes mitjançant el procediment tècnic en determinades circumstàncies a tercers.

L’interessat pot impedir en qualsevol moment l’ús de galetes per part del nostre lloc web, com es descriu a dalt, en la configuració del seu navegador i d’aquesta manera oposar-se a l’ús de cookies de forma permanent. Aquesta configuració del navegador impediria també que Google instal·lés una galeta al sistema informàtic de l’interessat. Així mateix, les galetes ja instal·lades de Google Analytics poden esborrar-se en qualsevol moment a través del navegador o mitjançant un altre programa.

A més, l’interessat té la possibilitat d’oposar-se i impedir l’obtenció de les dades relacionades amb l’ús del lloc web que es generen mitjançant Google Analytics i al tractament d’aquestes dades a través de Google. Per a això, l’interessat ha de descarregar i instal·lar un complement del navegador des del següent enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Aquest complement del navegador comunica a Google Analytics a través de JavaScript que no es pot transmetre cap dada sobre les visites del lloc web a Google Analytics. La instal·lació del complement del navegador es considera com una oposició al tractament de dades per part de Google. Si el sistema informàtic de l’interessat se suprimeix, formata o s’instal·la de nou més endavant en el futur, l’interessat haurà de tornar a instal·lar el complement del navegador per desactivar Google Analytics. Si l’interessat o una altra persona que s’inclogui en la seva esfera d’influència desinstal o desactiva el complement del navegador, es podrà tornar a activar o instal·lar.

Podeu consultar més informació i la política de privacitat vigent de Google en els següents enllaços: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/ ca.html. En el següent enllaç, s’explica amb exactitud el funcionament de Google Analytics: https://www.google.com/intl/es_es/analytics/

17. Disposicions en matèria de protecció de dades per a l’ús de Google Remarketing

El responsable del tractament ha integrat els serveis de Google Remarketing en aquest lloc web. Google Remarketing és una funció de Google AdWords que permet a una empresa mostrar anuncis a usuaris que hagin visitat el lloc web de l’empresa anteriorment. La integració de Google Remarketing permet a una empresa, per tant, crear publicitat rellevant per als usuaris i mostrar a continuació als usuaris els anuncis que s’adaptin als seus interessos.

L’operador dels serveis de Google Remarketing és Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94.043-1.351, Califòrnia, EE. UU.

El cap de Google Remarketing és mostrar anuncis adaptats als interessos dels usuaris. Google Remarketing ens permeten mostrar anuncis a través de la xarxa publicitària de Google o en altres llocs web que s’adaptin als requisits i interessos individuals dels usuaris d’internet.

Google Remarketing instal·la una galeta en el sistema informàtic de l’interessat. Més amunt ja hem explicat el que són les galetes. Amb la instal·lació de la galeta, Google permet que es reconegui de nou als visitants del nostre lloc web si visiten posteriorment llocs web que siguin membres de la xarxa publicitària de Google. Amb cada visita d’un lloc web en el qual s’hagi integrat el servei de Google Remarketing, s’identifica el navegador d’Internet de l’interessat de forma automàtica a Google. En el marc d’aquest procediment tècnic, Google rep informació sobre dades personals com l’adreça IP o el comportament de navegació de l’usuari, que farà servir, entre d’altres, per mostrar-li els anuncis que s’adeqüin als seus interessos.

Mitjançant la galeta, es guarden dades personals, per exemple, els llocs web visitats per l’interessat. A cada visita del nostre lloc web, es transmeten dades personals, inclosa l’adreça IP de la connexió a internet usada per l’interessat, a Google als Estats Units d’Amèrica. Google guarda aquestes dades personals en EE. UU. Google transmet aquestes dades personals obtingudes mitjançant el procediment tècnic en determinades circumstàncies a tercers.

L’interessat pot impedir en qualsevol moment l’ús de galetes per part del nostre lloc web, com es descriu a dalt, en la configuració del seu navegador i d’aquesta manera oposar-se a l’ús de cookies de forma permanent. Aquesta configuració del navegador impediria també que Google instal·lés una galeta al sistema informàtic de l’interessat. Així mateix, les galetes ja instal·lades de Google Analytics poden esborrar-se en qualsevol moment a través del navegador o mitjançant un altre programa.

A més, l’interessat té la possibilitat d’oposar-se a la publicitat personalitzada a través de Google. Per a això, l’interessat ha d’accedir a cada un dels navegadors web que usi amb aquest enllaç www.google.de/settings/ads i seleccionar la configuració desitjada.

Podeu consultar més informació i la política de privacitat vigent de Google en el següent enllaç https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/.

18. Disposicions en matèria de protecció de dades per a l’ús de Google+

El responsable del tractament ha integrat el botó de Google+ com a component en el seu lloc web. Google+ és una xarxa social. Una xarxa social és un punt de trobada social a internet, una comunitat online, que permet als seus usuaris per norma general comunicar-se entre si i interactuar en un espai virtual. Una xarxa social pot servir com a plataforma per a intercanviar opinions i experiències o facilitar informació personal o corporativa. Google+ permet als usuaris de la xarxa social, entre d’altres, crear un perfil privat, publicar fotos i relacionar-se mitjançant sol·licituds d’amistat.

L’operador de Google+ és Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043, Califòrnia, EE. UU.

En visitar cada pàgina d’aquest lloc web operades pel responsable del tractament i en què aparegui el botó de Google +, el navegador d’internet del sistema informàtic de l’interessat farà que es descarregui una representació del corresponent botó de Google + de forma automàtica mitjançant el respectiu botó de Google+. En el marc d’aquest procediment tècnic, Google rep informació sobre què subpàgines del nostre lloc web visita l’interessat. Pot consultar més informació sobre Google+ aquí: https://developers.google.com/+/.

Si l’interessat està connectat a Google+ al mateix temps, Google reconeix les subpáginas del nostre lloc web que ha visitat l’interessat cada vegada que l’interessat visita el nostre lloc web i mentre es troba en el nostre lloc web. Aquesta informació es recull mitjançant el botó de Google + i es relaciona a través de Google amb el compte de Facebook corresponent de l’interessat.

Si l’interessat prem el botó integrat de Google+ al nostre lloc web i emet, d’aquesta manera, una recomanació de Google + 1, Google relaciona aquesta informació amb el compte d’usuari personal de Google+ de l’interessat i guarda aquestes dades personals. Google guarda la recomanació de Google+ 1 de l’interessat i la publica en conformitat amb les condicions acceptades al respecte per l’interessat. Una recomanació de Google+ 1 emesa per l’interessat en aquest lloc web es guardarà i tractarà, arran d’això, juntament amb altres dades personals com el nom del compte de Google+ usada per l’interessat i la foto que tingui en ella a altres serveis de Google, per exemple, en els resultats del motor de cerca de Google, en el compte de Google de l’interessat o en altres llocs, per exemple, en llocs web o en relació amb anuncis. Així mateix, Google pot enllaçar la visita d’aquest lloc web amb altres dades personals guardades a Google. Google registra aquestes dades personals amb l’objectiu de millorar i optimitzar els serveis de Google.

Google rep a través del botó de Google + la informació que l’interessat ha visitat el nostre lloc web si l’interessat està connectat a Google+ al mateix temps que visita el nostre lloc web. Això passa independentment de si l’interessat ha fet clic o no en el botó de Google+.

Si l’interessat no vol que es transmeti aquesta informació a Google, pot impedir si abans de visitar el nostre lloc web tanca la sessió de Google+.

Podeu consultar més informació i la política de privacitat vigent de Google en el següent enllaç https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/. Pot consultar més informació sobre el botó de Google +1 de Google a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Disposicions en matèria de protecció de dades per a l’ús de Google Adwords

El responsable del tractament ha integrat Google AdWords a aquest lloc web. Google AdWords és un servei de publicitat en línia que permet als anunciants activar anuncis tant en els resultats de cerca de Google com a la xarxa publicitària de Google. Google AdWords permet a l’anunciant determinar amb antelació certes paraules clau mitjançant les quals es mostrarà un anunci en els resultats de cerca de Google si l’usuari consulta alguna cosa amb una paraula clau rellevant. A la xarxa publicitària de Google, els anuncis s’assignen mitjançant un algoritme automàtic i d’acord amb les paraules claus determinades als llocs web rellevants pel que fa a la temàtica.

L’operador dels serveis de Google AdWords és Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94.043-1.351, Califòrnia, EE. UU.

L’objectiu de Google Adwords és la promoció del nostre lloc web mitjançant l’activació d’anuncis personalitzats en llocs web de tercers i en els resultats del motor de cerca de Google i l’activació d’anuncis de tercers al nostre lloc web.

Si un interessat accedeix al nostre lloc web a través d’un anunci de Google, Google s’instal·larà al sistema informàtic de l’interessat una galeta de conversió. Més amunt ja hem explicat el que són les galetes. Una galeta de conversió perd la seva validesa després de trenta dies i no serveix per a identificar a l’interessat. Mitjançant la galeta de conversió, sempre que no hagi caducat, es determina si s’han visitat determinades subpàgines del nostre lloc web, per exemple, la cistella de la compra d’un sistema de botiga en línia. Mitjançant la galeta de conversió podem veure si un interessat ha accedit al nostre lloc web a través de l’anunci d’AdWords, si s’ha produït una venda, és a dir, si s’ha completat o interromput una compra de mercaderies.

Google utilitza les dades obtingudes a través de la galeta de conversió per crear estadístiques sobre les visites del nostre lloc web. Fem servir aquestes estadístiques de visites per conèixer el nombre total d’usuaris que han accedit al nostre lloc a través dels anuncis d’AdWords, per tant, per determinar l’èxit o el fracàs d’un determinat anunci de Google AdWords i per millorar els nostres anuncis de Google AdWords de cara al futur. Ni la nostra empresa ni altres clients de Google AdWords obtenen informació de Google amb la qual es pugui identificar a l’interessat.

Mitjançant la galeta de conversió, es guarden dades personals, per exemple, els llocs web visitats per l’interessat. A cada visita del nostre lloc web, es transmeten dades personals, inclosa l’adreça IP de la connexió a internet usada per l’interessat, a Google als Estats Units d’Amèrica. Google guarda aquestes dades personals en EE. UU. Google transmet aquestes dades personals obtingudes mitjançant el procediment tècnic en determinades circumstàncies a tercers.

L’interessat pot impedir en qualsevol moment l’ús de galetes per part del nostre lloc web, com es descriu a dalt, en la configuració del seu navegador i d’aquesta manera oposar-se a l’ús de cookies de forma permanent. Aquesta configuració del navegador impediria també que Google instal·lés una cookie de conversió en el sistema informàtic de l’interessat. Així mateix, les galetes ja instal·lades de Google AdWords poden esborrar-se en qualsevol moment a través del navegador o mitjançant un altre programa.

Així mateix, l’interessat té la possibilitat d’oposar-se a la publicitat personalitzada a través de Google. Per a això, l’interessat ha d’accedir a cada un dels navegadors web que usi amb aquest enllaç www.google.de/settings/ads i seleccionar la configuració desitjada.

Podeu consultar més informació i la política de privacitat vigent de Google en el següent enllaç https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/.

20. Base jurídica del tractament

L’art. 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD actuarà com a base jurídica per a la nostra empresa per als processos de tractament de dades en què hem rebut un consentiment per part de l’interessat per a un determinat fi del tractament. Si el tractament de les dades personals és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part com és el cas, per exemple, dels processos de tractament de dades necessàries per al lliurament de mercaderies o per a la prestació d’un determinat servei o una contraprestació, la base jurídica serà l’art. 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD. La mateixa base jurídica s’aplicarà en el cas de l’execució de mesures contractuals, per exemple, per a consultes sobre els nostres productes o serveis. Si la nostra empresa està subjecta a una obligació legal per la qual és necessari el tractament de dades personals, com, per exemple, per complir amb obligacions fiscals, la base jurídica del tractament serà l’art. 6, apartat 1, lletra c) de l’RGPD. En casos aïllats, el tractament podria ser necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física. Aquest seria el cas, per exemple, si algú que visita la nostra empresa té una lesió i hem de proporcionar el seu nom, edat, dades de l’assegurança mèdica o altres dades importants a un metge, hospital o un tercer. En aquest cas, la base jurídica del tractament serà l’art. 6, apartat 1, lletra d) de l’RGPD. Per acabar, el tractament de les dades podria realitzar d’acord amb l’art. 6, apartat 1, lletra f) de l’RGPD. Sobre aquesta base jurídica s’assenta el tractament de les dades personals que no estigui inclòs en les bases jurídiques anteriors quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat. Aquest tipus de tractament se’ns permet en particular perquè els legisladors europeus ho esmenten especialment. Tal interès legítim podria donar-se, per exemple, quan l’interessat és client del responsable del tractament (raó 47, frase 2 de l’RGPD).

21. Interessos legítims en el tractament perseguits pel responsable del tractament o un tercer

Si el tractament de les dades personals es basa en l’art. 6, apartat 1 lletra f) de l’RGPD, el nostre interès legítim serà la realització de la nostra activitat professional en benefici del benestar de tots els nostres empleats i accionistes.

22. Durada de la retenció de les dades personals

El criteri per establir el període durant el qual es guardaran les dades personals és el període de retenció establert per la llei. Després d’aquest període, les dades es suprimiran de forma rutinària sempre que ja no siguin necessaris per a executar un contracte o per a la preparació d’un contracte.

23. Disposicions legals o contractuals per a la facilitació de les dades personals; necessitat per a l’execució del contracte; obligació de l’interessat de facilitar les dades personals; possibles conseqüències de no facilitar

L’informem que pot ser que la llei exigeixi la facilitació de les dades personals (per exemple: normativa fiscal) o que l’obligació de la facilitació de les dades personals es derivi de disposicions contractuals (per exemple: dades de la part d’un contracte) . En ocasions, pot ser necessari que l’interessat ens faciliti dades personals que, posteriorment, tractarem per poder executar un contracte. Per exemple, l’interessat està obligat a facilitar-nos les seves dades personals si la nostra empresa va a celebrar amb ell un contracte. Si no ens facilita les seves dades personals, el contracte no podrà celebrar amb l’interessat. Abans de facilitar-nos les dades personals, l’interessat s’ha de posar en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades. El nostre delegat de protecció de dades li explicarà a l’interessat, segons el cas, si la facilitació de les dades personals està prescrita per llei o per disposicions contractuals o si és necessària per subscriure un contracte, si hi ha una obligació per facilitar les dades personals i les conseqüències de no facilitar-los.

24. Existencia de decisiones automatizadas

Como empresa consciente de sus responsabilidades renunciamos a las decisiones automatizadas o a la elaboración de perfiles.